Pilotaj yüksek lisans programı; havacılığın önemli insan kaynaklarından biri olan pilotluk mesleğine yönelik pilotluk eğitimi, pilotlukla ilgili yönetim ve sosyal bilimler araştırmaları ve de pilotlara yönelik mühendislik uygulamalarını kapsayan disiplinler arası yüksek lisans eğitimidir. Ülkemiz, son yıllarda yapılan büyük atılımlar sayesinde yerli ve milli hava araçlarının üretimi konusunda önemli bir bilgi birikimine sahip olmuştur.  Bu bilgi birikimin oluşmasında katkıda bulunan savunma sanayii şirketleri, Ar-Ge ve test birimlerinde istihdam eden mühendislerin veya hali hazırda kadrosunda bulunan mühendislerin yapacakları çalışmalarda yardımcı olabilmesi için mühendislere pilotluk eğitimi aldırmaktadır. Bu sayede ilgili alanlarda hava aracı kullanma yetisine sahip kişilerin bilgi ve tecrübesi doğrultusunda hava aracı tasarım sürecindeki yineleme sayısı ve maliyeti azalmaktadır. Maliyet ve güvenlik arasındaki kritik dengenin sağlanmasının bir zorunluluk olduğu havacılık sektörüne yönelik mühendislik ve sosyal bilimler alanında verilecek dersler sayesinde yetişmiş olacak insan gücüne, mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunlara akademik bir çerçeveden bakabilmesini sağlamak, bu programın hedeflerindendir.

Pilotaj yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerimiz, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında istatistiksel araştırmalara dair bilgi ve deneyim kazanabileceklerdir. Havacılık firmalarındaki pilotluk mesleğinin yönetsel alanında bilimsel araştırma yapabilecek bilgi ve deneyim sahibi olacaklardır. Pilotluk mesleğine yönelik yönetsel çerçevede bilimsel gelişmelere dair bilgi sahibi olacaklardır. Bunlarla birlikte, pilotların görev aldığı işletmelerde yönetim alanında evrensel değerleri benimsemiş, yönetime önem veren yönetici ve girişimciler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Diğer bölümlerden mezun adaylar da pilotluk mesleğine giriş yaparak pilotluk mesleği çerçevesinde yönetim ve mühendislik konularında akademik araştırmaları inceleme fırsatı bulacaktır.

Programın amaçlarından biri de, dört yıllık lisans diplomasına sahip üniversite mezunlarının, pilotluk mesleği ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bu program mezunları havacılık alanında faaliyet gösteren birçok kamu ya da özel sektör kurumunda çalışabilirler. Mezunlar pilotların faaliyet gösterdiği hava yolu firmalarında ve pilot eğitimi alanında faaliyet gösteren kurumlarda çalışabilirler.  Bunların yanında mezunlar pilotluk mesleğine dair birçok alanda girişim yapabilecek altyapıya sahip olacaklardır. Mezunlar havacılık sektöründe pilotluk bakış açısıyla akademik araştırmalar yapabileceklerdir.